choroba zawodowa

choroba zawodowa
choroba zawodowa {{/stl_13}}{{stl_7}}'choroba typowa dla osób wykonujących określony zawód, wywoływana przez szkodliwe warunki pracy, np. hałas, zapylenie, kontakt ze szkodliwymi substancjami i in.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Cierpieć, zapaść na chorobę zawodową. Chorobą zawodową górników jest pylica, a nurków – rozedma płuc. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • zawodowy — zawodowywi 1. «związany z zawodem, z ludźmi uprawiającymi jakiś zawód; przygotowujący do zawodu; fachowy» Sprawy zawodowe. Kwalifikacje zawodowe. Szkolnictwo, szkolenie, wykształcenie zawodowe. Liceum zawodowe. Szkoła zawodowa. Szkoła… …   Słownik języka polskiego

  • bawełnica — ż II, DCMs. bawełnicacy, blm 1. med. «pylica włókiennicza, choroba zawodowa pracowników przemysłu bawełnianego» 2. zool. «mszyca z rodziny Eriosomatidae, szkodnik drzew owocowych i innych; najbardziej znanym gatunkiem jest bawełnica korówka» …   Słownik języka polskiego

  • ołowica — ż II, DCMs. ołowicacy, blm med. «ostre lub przewlekłe zatrucie ołowiem, objawiające się ogólnym osłabieniem, utratą wagi, zaburzeniami żołądkowymi i układu nerwowego; choroba zawodowa ludzi stykających się z ołowiem lub jego związkami» …   Słownik języka polskiego

  • węglowy — przym. od węgiel (zwykle w zn. 1 i 2) a) w zn. 1: Kuchnia węglowa. Górnictwo węglowe. Przemysł węglowy. Zagłębie, złoże węglowe. ∆ geol. Epoka węglowa → karbon ∆ med. Pylica węglowa «rodzaj pylicy płuc, choroba zawodowa …   Słownik języka polskiego

  • zawodowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, zawodowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z zawodem, z ludźmi wykonującymi jakiś zawód; uczący zawodu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kwalifikacje zawodowe. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kesonowy — przym. od keson (zwykle w zn. 1) Roboty kesonowe. ∆ med. Choroba kesonowa «zawodowa choroba nurków i robotników pracujących w kesonach, polegająca na powstawaniu w tkankach zatorów z pęcherzyków azotu przy zbyt szybkim powrocie z wysokiego… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”